[libav-stable] samplefmt: avoid integer overflow in av_samples_get_buffer_size()

Justin Ruggles git at libav.org
Tue Feb 4 18:33:20 CET 2014


Module: libav
Branch: master
Commit: 0e830094ad0dc251613a0aa3234d9c5c397e02e6

Author:  Justin Ruggles <justin.ruggles at gmail.com>
Committer: Justin Ruggles <justin.ruggles at gmail.com>
Date:   Thu Jan 30 14:08:38 2014 -0500

samplefmt: avoid integer overflow in av_samples_get_buffer_size()

CC:libav-stable at libav.org

---

 libavutil/samplefmt.c |  2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/libavutil/samplefmt.c b/libavutil/samplefmt.c
index 389f726..bff6004 100644
--- a/libavutil/samplefmt.c
+++ b/libavutil/samplefmt.c
@@ -118,6 +118,8 @@ int av_samples_get_buffer_size(int *linesize, int nb_channels, int nb_samples,
 
   /* auto-select alignment if not specified */
   if (!align) {
+    if (nb_samples > INT_MAX - 31)
+      return AVERROR(EINVAL);
     align = 1;
     nb_samples = FFALIGN(nb_samples, 32);
   }More information about the libav-stable mailing list