[libav-devel] [PATCH] frame: Simplify the video allocation

Luca Barbato lu_zero at gentoo.org
Sat Jul 28 07:18:59 CEST 2018


And reduce the memory fragmentation.

---

 libavutil/frame.c | 29 +++++++++--------------------
 1 file changed, 9 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/libavutil/frame.c b/libavutil/frame.c
index db3897c299..f16b1d4d52 100644
--- a/libavutil/frame.c
+++ b/libavutil/frame.c
@@ -89,12 +89,8 @@ void av_frame_free(AVFrame **frame)

 static int get_video_buffer(AVFrame *frame, int align)
 {
-  const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(frame->format);
   int ret, i;

-  if (!desc)
-    return AVERROR(EINVAL);
-
   if ((ret = av_image_check_size(frame->width, frame->height, 0, NULL)) < 0)
     return ret;

@@ -111,24 +107,17 @@ static int get_video_buffer(AVFrame *frame, int align)
       frame->linesize[i] = FFALIGN(frame->linesize[i], align);
   }

-  for (i = 0; i < 4 && frame->linesize[i]; i++) {
-    int h = frame->height;
-    if (i == 1 || i == 2)
-      h = AV_CEIL_RSHIFT(h, desc->log2_chroma_h);
+  if ((ret = av_image_fill_pointers(frame->data, frame->format, frame->height,
+                    NULL, frame->linesize)) < 0)
+    return ret;

-    frame->buf[i] = av_buffer_alloc(frame->linesize[i] * h);
-    if (!frame->buf[i])
-      goto fail;
+  frame->buf[0] = av_buffer_alloc(ret);
+  if (!frame->buf[0])
+    goto fail;

-    frame->data[i] = frame->buf[i]->data;
-  }
-  if (desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_PAL || desc->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_PSEUDOPAL) {
-    av_buffer_unref(&frame->buf[1]);
-    frame->buf[1] = av_buffer_alloc(1024);
-    if (!frame->buf[1])
-      goto fail;
-    frame->data[1] = frame->buf[1]->data;
-  }
+  if (av_image_fill_pointers(frame->data, frame->format, frame->height,
+                frame->buf[0]->data, frame->linesize) < 0)
+    goto fail;

   frame->extended_data = frame->data;

--
2.12.2More information about the libav-devel mailing list