[libav-devel] [PATCH] checkasm: Fix floating point arguments on 64-bit Windows

Anton Khirnov anton at khirnov.net
Fri Aug 28 09:58:29 CEST 2015


Quoting Henrik Gramner (2015-08-24 22:53:56)
> ---
> tests/checkasm/x86/checkasm.asm | 10 +++++++---
> 1 file changed, 7 insertions(+), 3 deletions(-)
> 
> diff --git a/tests/checkasm/x86/checkasm.asm b/tests/checkasm/x86/checkasm.asm
> index 4948fc9..828352c 100644
> --- a/tests/checkasm/x86/checkasm.asm
> +++ b/tests/checkasm/x86/checkasm.asm
> @@ -103,16 +103,20 @@ cglobal checked_call, 2,15,16,max_args*8+8
>     mov [rsp+(i-6)*8], r9
>     %assign i i+1
>   %endrep
> -%else
> +%else ; WIN64
>   %assign i 4
>   %rep max_args-4
>     mov r9, [rsp+stack_offset+(i+7)*8]
>     mov [rsp+i*8], r9
>     %assign i i+1
>   %endrep
> -%endif
> 
> -%if WIN64
> +  ; Move possible floating-point arguments to the correct registers
> +  movq m0, r0
> +  movq m1, r1
> +  movq m2, r2
> +  movq m3, r3
> +
>   %assign i 6
>   %rep 16-6
>     mova m %+ i, [x %+ i]
> -- 
> 1.8.3.2
> 

Looks good, queueing.

-- 
Anton Khirnov


More information about the libav-devel mailing list