[libav-devel] [PATCH 64/76] eatgv: use the AVFrame API properly.

Anton Khirnov anton at khirnov.net
Sat Nov 9 20:14:18 CET 2013


---
 libavcodec/eatgv.c |  21 +++++++++++++--------
 1 file changed, 13 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/eatgv.c b/libavcodec/eatgv.c
index 92d914e..7ab18c5 100644
--- a/libavcodec/eatgv.c
+++ b/libavcodec/eatgv.c
@@ -40,7 +40,7 @@
 
 typedef struct TgvContext {
   AVCodecContext *avctx;
-  AVFrame last_frame;
+  AVFrame *last_frame;
   uint8_t *frame_buffer;
   int width,height;
   uint32_t palette[AVPALETTE_COUNT];
@@ -57,6 +57,11 @@ static av_cold int tgv_decode_init(AVCodecContext *avctx)
   s->avctx     = avctx;
   avctx->time_base = (AVRational){1, 15};
   avctx->pix_fmt  = AV_PIX_FMT_PAL8;
+
+  s->last_frame = av_frame_alloc();
+  if (!s->last_frame)
+    return AVERROR(ENOMEM);
+
   return 0;
 }
 
@@ -223,8 +228,8 @@ static int tgv_decode_inter(TgvContext *s, AVFrame *frame,
           my < 0 || my + 4 > s->avctx->height)
           continue;
 
-        src = s->last_frame.data[0] + mx + my * s->last_frame.linesize[0];
-        src_stride = s->last_frame.linesize[0];
+        src = s->last_frame->data[0] + mx + my * s->last_frame->linesize[0];
+        src_stride = s->last_frame->linesize[0];
       } else {
         int offset = vector - num_mvs;
         if (offset < num_blocks_raw)
@@ -270,7 +275,7 @@ static int tgv_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
     s->height = AV_RL16(&buf[2]);
     if (s->avctx->width != s->width || s->avctx->height != s->height) {
       av_freep(&s->frame_buffer);
-      av_frame_unref(&s->last_frame);
+      av_frame_unref(s->last_frame);
       if ((ret = ff_set_dimensions(s->avctx, s->width, s->height)) < 0)
         return ret;
     }
@@ -306,7 +311,7 @@ static int tgv_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
          s->frame_buffer + y * s->width,
          s->width);
   } else {
-    if (!s->last_frame.data[0]) {
+    if (!s->last_frame->data[0]) {
       av_log(avctx, AV_LOG_WARNING, "inter frame without corresponding intra frame\n");
       return buf_size;
     }
@@ -318,8 +323,8 @@ static int tgv_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
     }
   }
 
-  av_frame_unref(&s->last_frame);
-  if ((ret = av_frame_ref(&s->last_frame, frame)) < 0)
+  av_frame_unref(s->last_frame);
+  if ((ret = av_frame_ref(s->last_frame, frame)) < 0)
     return ret;
 
   *got_frame = 1;
@@ -330,7 +335,7 @@ static int tgv_decode_frame(AVCodecContext *avctx,
 static av_cold int tgv_decode_end(AVCodecContext *avctx)
 {
   TgvContext *s = avctx->priv_data;
-  av_frame_unref(&s->last_frame);
+  av_frame_free(&s->last_frame);
   av_freep(&s->frame_buffer);
   av_free(s->mv_codebook);
   av_free(s->block_codebook);
-- 
1.7.10.4More information about the libav-devel mailing list