[libav-commits] ffv1: propagate errors

Luca Barbato git at libav.org
Sat Oct 20 18:17:47 CEST 2012


Module: libav
Branch: master
Commit: 4a2a4524a3f50ed302820ba971ddd48e78c7436f

Author:  Luca Barbato <lu_zero at gentoo.org>
Committer: Luca Barbato <lu_zero at gentoo.org>
Date:   Fri Oct 19 10:33:43 2012 +0200

ffv1: propagate errors

---

 libavcodec/ffv1dec.c |  53 +++++++++++++++++++++++++------------------------
 libavcodec/ffv1enc.c |  26 ++++++++++++------------
 2 files changed, 40 insertions(+), 39 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/ffv1dec.c b/libavcodec/ffv1dec.c
index 6877b78..f8c232f 100644
--- a/libavcodec/ffv1dec.c
+++ b/libavcodec/ffv1dec.c
@@ -291,7 +291,7 @@ static int read_quant_table(RangeCoder *c, int16_t *quant_table, int scale)
     int len = get_symbol(c, state, 0) + 1;
 
     if (len + i > 128)
-      return -1;
+      return AVERROR_INVALIDDATA;
 
     while (len--) {
       quant_table[i] = scale * v;
@@ -315,7 +315,7 @@ static int read_quant_tables(RangeCoder *c,
   for (i = 0; i < 5; i++) {
     context_count *= read_quant_table(c, quant_table[i], context_count);
     if (context_count > 32768U) {
-      return -1;
+      return AVERROR_INVALIDDATA;
     }
   }
   return (context_count + 1) / 2;
@@ -352,19 +352,19 @@ static int read_extra_header(FFV1Context *f)
   if (f->num_h_slices > (unsigned)f->width ||
     f->num_v_slices > (unsigned)f->height) {
     av_log(f->avctx, AV_LOG_ERROR, "too many slices\n");
-    return -1;
+    return AVERROR_INVALIDDATA;
   }
 
   f->quant_table_count = get_symbol(c, state, 0);
 
   if (f->quant_table_count > (unsigned)MAX_QUANT_TABLES)
-    return -1;
+    return AVERROR_INVALIDDATA;
 
   for (i = 0; i < f->quant_table_count; i++) {
     f->context_count[i] = read_quant_tables(c, f->quant_tables[i]);
     if (f->context_count[i] < 0) {
       av_log(f->avctx, AV_LOG_ERROR, "read_quant_table error\n");
-      return -1;
+      return f->context_count[i];
     }
   }
 
@@ -426,7 +426,7 @@ static int read_header(FFV1Context *f)
         break;
       default:
         av_log(f->avctx, AV_LOG_ERROR, "format not supported\n");
-        return -1;
+        return AVERROR(ENOSYS);
       }
     } else {
       switch (16 * f->chroma_h_shift + f->chroma_v_shift) {
@@ -441,19 +441,19 @@ static int read_header(FFV1Context *f)
         break;
       default:
         av_log(f->avctx, AV_LOG_ERROR, "format not supported\n");
-        return -1;
+        return AVERROR(ENOSYS);
       }
     }
   } else if (f->colorspace == 1) {
     if (f->chroma_h_shift || f->chroma_v_shift) {
       av_log(f->avctx, AV_LOG_ERROR,
          "chroma subsampling not supported in this colorspace\n");
-      return -1;
+      return AVERROR(ENOSYS);
     }
     f->avctx->pix_fmt = AV_PIX_FMT_RGB32;
   } else {
     av_log(f->avctx, AV_LOG_ERROR, "colorspace not supported\n");
-    return -1;
+    return AVERROR(ENOSYS);
   }
 
   av_dlog(f->avctx, "%d %d %d\n",
@@ -463,12 +463,12 @@ static int read_header(FFV1Context *f)
     context_count = read_quant_tables(c, f->quant_table);
     if (context_count < 0) {
       av_log(f->avctx, AV_LOG_ERROR, "read_quant_table error\n");
-      return -1;
+      return context_count;
     }
   } else {
     f->slice_count = get_symbol(c, state, 0);
     if (f->slice_count > (unsigned)MAX_SLICES)
-      return -1;
+      return AVERROR_INVALIDDATA;
   }
 
   for (j = 0; j < f->slice_count; j++) {
@@ -487,10 +487,10 @@ static int read_header(FFV1Context *f)
       fs->slice_height = fs->slice_height / f->num_v_slices - fs->slice_y;
       if ((unsigned)fs->slice_width > f->width ||
         (unsigned)fs->slice_height > f->height)
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
       if ((unsigned)fs->slice_x + (uint64_t)fs->slice_width > f->width ||
         (unsigned)fs->slice_y + (uint64_t)fs->slice_height > f->height)
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
     }
 
     for (i = 0; i < f->plane_count; i++) {
@@ -501,7 +501,7 @@ static int read_header(FFV1Context *f)
         if (idx > (unsigned)f->quant_table_count) {
           av_log(f->avctx, AV_LOG_ERROR,
              "quant_table_index out of range\n");
-          return -1;
+          return AVERROR_INVALIDDATA;
         }
         p->quant_table_index = idx;
         memcpy(p->quant_table, f->quant_tables[idx],
@@ -525,14 +525,15 @@ static int read_header(FFV1Context *f)
 static av_cold int ffv1_decode_init(AVCodecContext *avctx)
 {
   FFV1Context *f = avctx->priv_data;
+  int ret;
 
   ffv1_common_init(avctx);
 
-  if (avctx->extradata && read_extra_header(f) < 0)
-    return -1;
+  if (avctx->extradata && (ret = read_extra_header(f)) < 0)
+    return ret;
 
-  if (ffv1_init_slice_contexts(f) < 0)
-    return -1;
+  if ((ret = ffv1_init_slice_contexts(f)) < 0)
+    return ret;
 
   return 0;
 }
@@ -545,7 +546,7 @@ static int ffv1_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
   FFV1Context *f   = avctx->priv_data;
   RangeCoder *const c = &f->slice_context[0]->c;
   AVFrame *const p  = &f->picture;
-  int bytes_read, i;
+  int bytes_read, i, ret;
   uint8_t keystate = 128;
   const uint8_t *buf_p;
 
@@ -561,10 +562,10 @@ static int ffv1_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
   p->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I; // FIXME: I vs. P
   if (get_rac(c, &keystate)) {
     p->key_frame = 1;
-    if (read_header(f) < 0)
-      return -1;
-    if (ffv1_init_slice_state(f) < 0)
-      return -1;
+    if ((ret = read_header(f)) < 0)
+      return ret;
+    if ((ret = ffv1_init_slice_state(f)) < 0)
+      return ret;
 
     ffv1_clear_state(f);
   } else {
@@ -579,9 +580,9 @@ static int ffv1_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
   }
 
   p->reference = 0;
-  if (avctx->get_buffer(avctx, p) < 0) {
+  if ((ret = avctx->get_buffer(avctx, p)) < 0) {
     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "get_buffer() failed\n");
-    return -1;
+    return ret;
   }
 
   if (avctx->debug & FF_DEBUG_PICT_INFO)
@@ -603,7 +604,7 @@ static int ffv1_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data,
     int v      = AV_RB24(buf_p - 3) + 3;
     if (buf_p - buf <= v) {
       av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Slice pointer chain broken\n");
-      return -1;
+      return AVERROR_INVALIDDATA;
     }
     buf_p -= v;
     if (fs->ac)
diff --git a/libavcodec/ffv1enc.c b/libavcodec/ffv1enc.c
index bd9196a..bb1c79d 100644
--- a/libavcodec/ffv1enc.c
+++ b/libavcodec/ffv1enc.c
@@ -176,12 +176,12 @@ static av_always_inline int encode_line(FFV1Context *s, int w,
   if (s->ac) {
     if (c->bytestream_end - c->bytestream < w * 20) {
       av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "encoded frame too large\n");
-      return -1;
+      return AVERROR_INVALIDDATA;
     }
   } else {
     if (s->pb.buf_end - s->pb.buf - (put_bits_count(&s->pb) >> 3) < w * 4) {
       av_log(s->avctx, AV_LOG_ERROR, "encoded frame too large\n");
-      return -1;
+      return AVERROR_INVALIDDATA;
     }
   }
 
@@ -499,7 +499,7 @@ static int sort_stt(FFV1Context *s, uint8_t stt[256])
 static av_cold int ffv1_encode_init(AVCodecContext *avctx)
 {
   FFV1Context *s = avctx->priv_data;
-  int i, j, k, m;
+  int i, j, k, m, ret;
 
   ffv1_common_init(avctx);
 
@@ -556,12 +556,12 @@ static av_cold int ffv1_encode_init(AVCodecContext *avctx)
   case AV_PIX_FMT_YUV420P16:
     if (avctx->bits_per_raw_sample <= 8) {
       av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "bits_per_raw_sample invalid\n");
-      return -1;
+      return AVERROR_INVALIDDATA;
     }
     if (!s->ac) {
       av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
          "bits_per_raw_sample of more than 8 needs -coder 1 currently\n");
-      return -1;
+      return AVERROR(ENOSYS);
     }
     s->version = FFMAX(s->version, 1);
   case AV_PIX_FMT_YUV444P:
@@ -576,7 +576,7 @@ static av_cold int ffv1_encode_init(AVCodecContext *avctx)
     break;
   default:
     av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "format not supported\n");
-    return -1;
+    return AVERROR(ENOSYS);
   }
   avcodec_get_chroma_sub_sample(avctx->pix_fmt, &s->chroma_h_shift,
                  &s->chroma_v_shift);
@@ -606,7 +606,7 @@ static av_cold int ffv1_encode_init(AVCodecContext *avctx)
           if (next == p) {
             av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
                "2Pass file invalid at %d %d [%s]\n", j, i, p);
-            return -1;
+            return AVERROR_INVALIDDATA;
           }
           p = next;
         }
@@ -619,7 +619,7 @@ static av_cold int ffv1_encode_init(AVCodecContext *avctx)
                 av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,
                    "2Pass file invalid at %d %d %d %d [%s]\n",
                    i, j, k, m, p);
-                return -1;
+                return AVERROR_INVALIDDATA;
               }
               p = next;
             }
@@ -627,7 +627,7 @@ static av_cold int ffv1_encode_init(AVCodecContext *avctx)
       gob_count = strtol(p, &next, 0);
       if (next == p || gob_count < 0) {
         av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "2Pass file invalid\n");
-        return -1;
+        return AVERROR_INVALIDDATA;
       }
       p = next;
       while (*p == '\n' || *p == ' ')
@@ -661,10 +661,10 @@ static av_cold int ffv1_encode_init(AVCodecContext *avctx)
     write_extra_header(s);
   }
 
-  if (ffv1_init_slice_contexts(s) < 0)
-    return -1;
-  if (ffv1_init_slice_state(s) < 0)
-    return -1;
+  if ((ret = ffv1_init_slice_contexts(s)) < 0)
+    return ret;
+  if ((ret = ffv1_init_slice_state(s)) < 0)
+    return ret;
 
 #define STATS_OUT_SIZE 1024 * 1024 * 6
   if (avctx->flags & CODEC_FLAG_PASS1) {More information about the libav-commits mailing list